Usharika wa Uhambule

Mchungaji wa Usharika: Rev. Amina Mtega
simu:  +255 768 768 267

Mtunza hazina:  Dastan Pahenge
simu: +255 768 062 127

Mitaa:
Uhambule, Ujindile, Banavanu, Vngutwa, Igelango, Mng’elenge, Mpululu, Mapogolo, Malyango, Magofu.

Uhusiano :
Usharika wa Uhambule una udugu na usharika Kilutheri wa Kreuz-Christi-Kirche, Höhenkirchen,  Ujerumani

Mwanachama wa uhusiano:  Angelika Dörr, Simu ya Mkononi: +49 151 70184720, E-mail: geli.do506@gmail.com