Jimbo za Chunya

Sharika za Jimbo ya Chunya:
Chalagwa, Chunya, Isangawana, Lualaje, Lupatingatinga, Makongolosi, Mkwajuni,  Sangambi, Matundasi, Kanga

Mchungaji wa Wilaya : Mchungaji Ezekia Mlunja
Rununu:  +255 755 974 542

Wilaya  Mweka Hazina: Justin Mwilongo
Simu ya rununu: +255 753 901 719