Jimbo za Chimala

Sharika za Jimbo ya Chimala:
Brandt, Chimala,Utulo, Igawa, Igurusi, Kangaga, Mabadaga, Madungulu, Mbarali, Mswiswi, Ruiwa, Rujewa na Ubaruku.

Mkuu wa Jimbo :  Mchg. Amani Danieli Kabelege
Simu: +255 752 329 390

Mtunza Hazina  : Ev. Kibiki