Usharika wa Kidziwa

Mchungaji wa Usharika: Mchungaji Seth Chaula
simu: +255 762 018 339
barua pepe: usharikakidziva@gmail.com

Mtunza hazina:  Dickson L. Kibiki
Simu: +255 757 084 278

Mitaa: Kidziva, Tagamenda, Upami, Iponda, Mkeng’e, Myombwe, Kidziva kati, Mtakuja.

Uhusiano : Usharika wa Kidziwa una udugu na usharika Kilutheri wa Friedenskirche , Muniki, Ujerumani

Mwanachama wa uhusiano : Christa Doleschel, E-mail: christa@doleschel.com