Usharika wa Mahongole

Mchungaji wa Usharika: Rev.  Graham Kabelege
simu: +255 743 485 183

Mtunza hazina:  Bernard Kyando
simu: +255 625 958 744

Mitaa:  Kihanga, Manga, Kifumbe, Mtanga, Mtulingala, Mbugani, Ilunda