Jimbo za Njombe

Sharika za Jimbo ya Njombe:
Amani, Ibumila, Idunda, Igagala, Igosi, Ikuna, Itulahumba, Kibena, Matiganjola, Melinze, Muhadzi, Ng’anda, Njombe, Ulembwe, Uwemba, Yakobi.

Mkuu wa Jimbo: Mchungaji Weston Mhema
Simu ya mkononi: +255 744 527 905
Barua pepe:  whema@yahoo.com

Mtunza Hazina :