Usharika wa Lyamkena

Mchungaji wa Usharika: Rev. Jekonia Gonawambi
simu: +255 755 515 367

Mtunza hazina: Lusiana Mbago
simu: +255 763 367 743

Mitaa: