Jimbo za Kidugala

Sharika za Jimbo ya Kidugala:
Imalinyi, Itambo, Kidugala, Malangali, Mdandu, Wangama

Mchungaji wa Wilaya : Mchungaji Boaz Mbilinyi
Simu ya rununu : +255 764 696 63
Barua pepe: elctkidugalaparish@gmail.com

Mweka Hazina :


Kidugala-1