Usharika wa Ebenezeri

Mchungaji wa Usharika: Mchungaji Veronica Mbilinyi
simu: +255 755 040 763

Mtunza hazina: Elizabeth Malekela
simu: +255765 782 332

Mitaa: