Jimbo za Ilembula

Sharika za Jimbo ya Ilembula ni:
Chalowe,  Igwachanya, Ilembula, Iyayi, Kanamalenga, Kijombe, Luduga, Lyalamo, Makoga, Mambegu, Palangavanu, Usuka, Utiga na Wanging’ombe.

Mkuu wa Jimbo: Mchungaji Nuru Kahwili
Simu ya mkononi: +255 764 460 308 / 786 804 239
Barua pepe: nurukahwili@yahoo.co.uk


Mtunza Hazina : Josco Kibiki
Simu ya mkononi: +255 764 149 321
Barua pepe: kibikijosco@gmail.com

 

Uhusiano
kwa Usharika za Kilutheri Munich-Mashariki / Kusini-mashariki, Ujerumani
Ile-church-1