Usharika wa Chalangwa-Lwanjilo

Mchungaji wa Usharika: Mchungaji Robert Mwailugula
Simu ya mkononi:

Mtunza hazina: Upendo Mvwimi

Mitaa: Chalangwa, Lwanjilo, Njiapanda, Idendeluka na Ilowelo