Usharika wa Mkwajuni

Mchungaji wa Usharika: Rev.Patrick Msemwa
Simu ya mkononi:+255 762 625197

Mtunza hazina: Joseph Mwilu

Mitaa:
Mkwajuni, Saza, Nazareth, Chizya, Patamela, Miembeni na Iseche .