Usharika ya Matundasi

Mchungaji wa Usharika : Mchungaji Joram Kabelege

Mtunza Hazina : Mwangomola

Sehemu za Mahubiri : Matundasi, Itumbi, Matondo, Sambilimwaya.