Usharika wa Chalagwa

Mchungaji wa Usharika: Rev. Robert Mwailugula
Simu ya mkononi:

Mtunza hazina: Upendo Mvwimi

Mitaa:Chalangwa, Lwanjilo, Njiapanda, Idendeluka na Ilowelo