Usharika wa Chunya

Mchungaji wa Usharika: Mchungaji Ashery Magulu
Simu ya mkononi:+255 752 610 307

Mtunza hazina: Methsela Kilawa

Mitaa: Chunya, Mlimanjiwa, Kiwanja, Mbugani, Mapogolo, Soweto, Godima, Igundu na Mnyolima.