Usharika wa Lupatingatinga

Mchungaji wa Usharika: Rev. Yekonia Chaula
Simu ya mkononi:

Mtunza hazina: Simon Njiapanda

Mitaa:
Lupatingatinga, Mtanila, Igangwe, Mtande, Upendo, Lyeselo, Itigi, Konde, Shaurimoyo, Isanga, Majengo na Mamba.