Usharika wa Sangambi

Mchungaji wa Usharika: Mchungaji Alex Mhema
Simu ya mkononi: +255 753 540 841

Mtunza Hazina : Isaac Sauti
Simu ya mkononi: +255756521130

Mambo ya Kuhubiri : Sangambi, Majengo, Shoga, Mapariji, Ihowa, Uzumbi na Tukuyu.