Usharika wa Kidugala

Mchungaji wa Usharika
simu: +255 
Barua pepe: elctkidugalaparish@gmail.com

Mchungaji Msaiidi : Yuaja Mgeni

Mtunza hazina : Rehema Kidzumbe
simu: +255 752 240 527

Mitaa : Kidugala, Ifikilo  ,  Ihandzutwa, Isimike, Gonelamafuta, Masaulwa,  Masilu, Mkeha, Mwalivale, Mfungati, Mdube, Sengele,  Ugungule