Usharika wa Kidugala

Mchungaji wa Usharika
simu: +255 
Barua pepe: elctkidugalaparish@gmail.com

Mchungaji Msaidizi: Yuaja Mgeni

Mtunza hazina: Rehema Kidzumbe
simu: +255 752 240 527

Mitaa: Kidugala, Ifikilo , Ihandzutwa, Isimike, Gonelamafuta, Masaulwa,  Masilu, Mkeha, Mwalivale, Mfungati, Mdube, Sengele, Ugungule