Usharika wa Igagala

Mchungaji wa Usharika:  Mchungaji Festo Mpinga
simu: +255 755 018 636

Mtunza hazina : Ezekia Mtuluva
simu: +255 768 496 092

Mitaa:
Igagala, Igelango, Usalule, Ndolela, Idunda na Matowo