Usharika wa Ukalawa

Mchungaji wa Usharika: Rev.  Atulundise Wililo
simu: +255 762 863 461

Mtunza hazina : Graham Kabelege
simu:  +255 752 874 235

Mitaa:
Ukalawa, Mlangali, Mwakailole, Nyava, Kitole