Usharika wa Ukalawa

Mchungaji wa Usharika: Rev. Atulundise Wililo
simu: +255 762 863 461

Mtunza hazina: Graham Kabelege
simu:  +255 752 874 235

Mitaa:
Ukalawa, Mlangali, Mwakailole, Nyava, Kitole