Usharika ya Usuka

Mchungaji wa Usharika: Mchungaji Godfrey Vayinga
Simu ya mkononi:  +255 753 641 048
Barua pepe: gofreyvayinga@gmail.co m

Mtunza Hazina : Olina Mtanga
Simu ya mkononi: +255 759 470 115

Mitaa:  Usuka, Lugoda, Kasagala, Ikemedza, Uligile

Uhusiano : Usuka ina ushirikiano na Usharika ya Kilutheri Petrikirche, Baldham , Ujerumani

Mwanachama wa ushirika : Angelika Wurlitzer, Barua pepe: WurlitzerA@aol.com,
Dieter Dalheimer, Barua pepe: Dieter.dalheimer@gmx.de