Usuka Parish

Parish Pastor: Rev. Godfrey Vayinga
Mobile: +255 753 641 048

Treasurer: Olina Mtanga

Preaching Points: Usuka, Lugoda, Kasagala, Ikemedza, Uligile

Partnership: Usuka has partnership to Lutheran Parish Petrikirche, Baldham, Germany