Inauguration of Bishop Dr. George Fihavango and Assistant Bishop Dr. Gabriel Nduye

On 13.10.2019 Dr. George Fihavango und Dr. Gabriel were inaugurated as Bishop and Assistant Bishop of Southern Diocese of ELCT Tanzania.

Kusimikwa kwa Askofu Dkt George M. Fihavango na Msaidizi wake Dkt. Gabriel Nduye