Usharika wa Uwembe

Mchungaji wa Usharika: Rev.Aaron Mgudu
simu: +255 029 349

Mtunza hazina: Haward Kilongo
simu: +255 752 049 664

Mitaa: Uwemba, Njoomlole, Luponde, Utalingolo, Dansilent, Kefee, Luhololo, Matola, Mtila, Mjimwema, Uliwa, Iwungilo and Igoma