Usharika wa Utiga

Mchungaji Kiongoz: Rev. Nodfred Mhoha
simu:+255 756 884 538

Mtunza hazina: Jailos Mwiluli

Mitaa: Utiga A, Utiga B and Utiga