Usharika wa Rujewa

Mchungaji wa Usharika: Rev. Boniface Ng’eve
Simu ya mkononi:

Mtunza hazina: Barton Mtanga

Mitaa:
Rujewa, Isisi, Tazara, Manienga, Isunura, Jangulutu, Igunda, Ikanutwa and Namajojolo.