Usharika wa Ng’anda

Mchungaji wa Usharika: Rev. Seth Chaula
simu:+255 762 018 339

Mtunza hazina: Yuda Msigwa
simu: +255 752 049 664

Mitaa:
Idunda (Ev. Tumsifu Dembe: 0754 835 574), Makoga (……), Mdasi (Ev. Linus Mwilo), Ng’anda (Ev. Titus Mwalongo), Samaria (Ev. Edisio Mlowe:  0764 527 838), Uhekule (Ev. Isaya Kilawa: 0763 902 273), na Utelewe (Moilay Kilawa)