Usharika wa Malangali

Mchungaji wa Usharika: Mchungaji Isaac Mkombwe
simu: +255 752 015 893

Mtunza hazina : Albert Mbudzi
simu: +255 782 226 023

Mitaa: Malangali, Masage,Wangamiko, Ibamanzi, Itamba, Uhamila