Usharika wa Ibumila

Mchungaji wa Usharika: Rev. Joshua Mgaya
simu: +255 763 416 441

Mtunza hazina: Mariamu Fisima
simu: +255 758 110 548

Mitaa:: Ibumila,Iganga,Matevele na Samaria