Usharika wa Brandt

Mchungaji wa Usharika: Rev. Irene Ngavatula
simu:+255-755-694590

Mtunza hazina: Martin  Msigwa

Mitaa: Brandt, Kibaoni, Mahelela, Chosi, Ilolo, Masasi and Mngorongoro