Usharika ya Lyalamo

Mchungaji wa Usharika: Mchungaji Gideon Mtagawa
Simu ya mkononi:  +255 757 057 392
Barua pepe: mtagawa@gmail.com

Mtunza Hazina : Asifiwe Lupesa
Simu ya mkononi: +255 766 034 284

Mambo ya Kuhubiri: Lyalamu A, Dulamu na Lyalamu