Usharika ya Ibumila

Mchungaji wa Usharika:  Mch. Joshua Mgaya
Simu ya mkononi: +255 763 416 441

Mtunza Hazina : Mariamu Fisima
Simu ya mkononi: +255 758 110 548

Mambo ya Kuhubiri:: Ibumila,Iganga,Matevele na Samaria