Kidziwa Parish

Parish Pastor: Isaya Wihanzi
Mobile: +255 759 198 041
Email: usharikakidziva@gmail.com

Treasurer: Dickson L. Kibiki
Mobile: +255 757 084 278

Preaching Points: Kidziva, Tagamenda, Upami, Iponda, Mkeng’e, Myombwe, Kidziva kati, Mtakuja

Partnership: Kidziva has partnership to Lutheran Parish Friedenskirche, M√ľnchen, Germany