Parokia ya Ukalawa

Mchungaji wa Parokia:  Mchungaji Eliya Mwelange
Rununu:  

Mweka Hazina : Graham Kabelege
Rununu:  +255 752 874 235

Mambo ya Kuhubiri:
Ukalawa, Mlangali, Mwakailole, Nyava, Kitole