Usharika wa Yakobi

Mchungaji wa Usharika: Mchg Shadrack Kiswaga
simu: +255 758 179 655

Mtunza hazina: Hezron Mkuru
simu: +255 757 740 704

Mitaa:
Yakobi, Limage, Igominyi, Itipula, Lwangu, Utengule, Kifanya and Yakobi Secondary School