Usharika wa Wangama

Mchungaji wa Usharika: Rev. Rayman Mlangalii
simu:
Barua pepe: wangamaparish@yahoo.com

Mtunza hazina: Abel Mgao
simu:+255 764 190 994

Mitaa: Wangama, Imalilo, Ikanga, Kilanzi, Mdandu, Ngelele