Usharika wa Ubaruku

Mchungaji wa Usharika: Mchg. Simon Msigwa
simu: +255 753 246 338

Mtunza hazina:  Ezekia Kawogo

Mitaa: Ubaruku, Mayota, Montfort, Ibohora