Usharika wa Ruiwa

Mchungaji wa Usharika: Rev.
Mobile:+255

Mtunza hazina:  

Mitaa: Ruiwa, Malamba, Mahongole, Wimba