Usharika wa Mtwango

Mchungaji wa Usharika: Rev. Osias Mkayula
Simu: +255 757 847 133
Barua pepe: 

Mtunza hazina: Stiwati Mhonjwa
Simu: +255 769 559 654

Mitaa: Mtwango, Lyalamu, Itunduma, Kona, Sovi, Ilonga, Welela, Korintho, Mungate, Sekondari, Nyamagala

Uhusiano: Usharika wa Mtwango una udugu na usharika Kilutheri wa Gustav-Adolf-Kirche, Muniki, Ujerumani

Mwanachama wa uhusiano: Christian Pesth, Phone:: +49 +49 8102/1491, Barua pepe: clpesth@web.de