Usharika wa Mswiswi

Mchungaji wa Usharika: Rev. Kaisi Mwatonoka
Simu ya mkononi: +255 762 392 699

Mtunza hazina: Herry Kyando
simu: +255 758972617

Mitaa: Mswiswi, Kapyo, Sonyanga, Ilongo, Azimio, Mahango, Simike, Majengo