Usharika wa Mdandu

Mchungaji wa Usharika: Rev.Hainesy Lavile

Mtunza hazina : Evaristo Danda
simu: +255 762 801 227

Mitaa: Mdandu, Itowo, Mngate, Mondelo, Yeriko, Shule ya Sekondari Wanike, Mahongole, Kifanyi