Usharika wa Matiganjola

Mchungaji wa Usharika: Rev. Gervas Simangwa
simu: +255 768 147  150, +255 755 646 803

Mtunza hazina: Jairos Mhoka
simu: +255 757 998 055

Mitaa:
Matiganjola, Msolwa, Maduma, Nyimbo, Ivodza na Magola