Usharika wa Makoga

Mchungaji wa Usharika: Mchg. Allen Bange
Simu ya mkononi: +255 757 632 648

Mtunza hazina: Zephania Lyawene
simu: +255 756 334 473

Mitaa: Makoga, Udonja, Igailo, Iteni

Uhusiano: Usharika wa Makoga una udugu na usharika Kilutheri wa Christophoruskirche, Zorneding, Ujerumani

Mwanachama wa Uhusiano:
Gertrud Raabe-Gruber and Stephan Raabe, barua-pepe:g.raa-gru.zdg@gmx.de