Usharika wa Mabadaga

Mchungaji wa Usharika:  Rev. Mason Mchena
Simu ya mkononi:

Mtunza hazina: Nicodemus Pandisha

Mitaa: Mabadaga, Mbuyuni, Utulo, Ukwavila, Itamba, Msesule, Nyakapogolo, Machimbo, Nazareth, Chang’ombe, Makondeko, Maperemehe and Mtamba