Usharika wa Lualaje

Mchungaji wa Usharika: Mchungaji Sifael Sadatale
Simu ya mkononi: +255 765 733 590

Mtunza hazina: Tusalimu Mwaijand e

Mitaa: Lualaje, Kabuta, Kitakwa, Mwiji na Kasasya