Usharika wa Lualaje

Mchungaji wa Usharika: Rev. Sifael Sadatale
Simu ya mkononi: +255 765 733 590

Mtunza hazina: Tusalimu Mwaijande

Mitaa:Lualaje, Kabuta, Kitakwa, Mwiji and Kasasya