Usharika wa Kitandililo

Mchungaji wa Usharika: Rev. Nicholaus Kuyava
simu: +255 758 331 354
Barua pepe: 

Mtunza hazina: Julio Myamba
Simu: +255 766 912 261

Mitaa: Kitandililo, Ihawaga, Usetule, Ibatu, Nyamande, Mlenga, Wangama, Mfumbi

Uhusiano: Usharika wa Kitandililo una udugu na usharika Kilutheri wa Gabrielkirche, Ismaning/Unterföhring, Ujerumani

Mwanachama wa uhusiano: Michael Gaertner, E-mail: kitandililo@posteo.de