Usharika wa Kidegembye

Mchungaji wa Usharika: Rev.Winfred Kisese
simu:

Mtunza hazina: Goefrey Kinyunyu
simu: +255 762 962 938

Mitaa:
Kidegembye, Itandula, Mkolwe, Igugumoto, Isimike, Nyanga, Lole, Igumla, Lumuli, Mlangali